TCVN 5571:1991 Khung tên bản vẽ thiết kế xây dựng. 2015-03-20

Khung tên bản vẽ thiết kế xây dựng.

 1. kcxdkt
  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - BẢN VẼ XÂY DỰNG - KHUNG TÊN

  1. Tiêu chuẩn này quy định nội dung và cách trình bày khung tên của hồ sơ thiết kế và áp dụng cho mọi loại văn bản vẽ trong các giai đoạn thiết kế.

  CHÚ THÍCH: KHUNG TÊN CỦA BẢN VẼ TRONG HỒ SƠ THIẾT KẾ ĐIỂN HÌNH, THIẾT KẾ MẪU VÀ THIẾT KẾ XUẤT KHẨU KHÔNG ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN NÀY.

  2. Khung tên trong bản vẽ nào phải thể hiện rõ, đầy đủ và chính xác nội dung của bản vẽ đó.

  3. Kích thước của khung tên bản vẽ không phụ thuộc vào khuôn khổ của bản vẽ mà phải theo mẫu quy định trong điều 5 của tiêu chuẩn này (xem hình 2, 4, 5, 6).

  4. Khung tên phải đặt tại góc phần tư phía dưới, bên phải của bản vẽ như hình 1.