TCVN 4455 : 1987 Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ 2015-03-19

Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ

 1. kcxdkt
  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng- Quy tắc ghi kích thước,

  chữ tiêu đề, các yêu cầu kĩ thuật và biểu bảng trên bản vẽ.

  System of ducuments for building design – Rules for demensioning, heading

  technical requirements and tables on drawings.

  Tiêu chuẩn này quy định quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu

  bảng trên bản vẽ để lập tài liệu thiết kế nhà, công trình thuộc tất cả các ngành kinh tế quốc

  dân.