TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG 2015-03-20

HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG

 1. kcxdkt
  TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG System of documents for building degign- Heating and ventilation – Construction drawings

  1. Phạm vi áp dụng
  1.1 Tiêu chuẩn này quy định nội dung và nguyên tắc trình bày bn vẽ thi công lắp đặt thiết bị thông gió và cấp nhiệt cho nhà và công trình.

  1.2 Trong quá trình thiết kế bản vẽ thi công ngoài những điều qui định trong tiêu chuẩn này còn phải tuân theo những yêu cầu của phần chỉ dẫn chung cho bản vẽ xây dựng.

  2. Thành phần chính hồ sơ bản vẽ thi công và qui định chung về cách trình bày
  2.1 Thành phần chính của hồ sơ bản vẽ thi công bao gồm những bản vẽ sau đây: Số liệu chung (tờ tiêu

  đề) ;

  Mặt bằng, mặt cắt hệ thống thiết bị thông gió và sưởi.

  2.2 Cho phép đưa vào thành phần chính của hồ sơ bản vẽ thi công những bản vẽ sau:

  Trạm nhiệt điện đơn giản (trạm điều khiển hệ thống sưởi cấp nhiệt cho thiết bị thông gió) với đường kính ống dẫn chất tải nhiệt nhỏ hơn 150 mm;

  Hệ thống máy xử lí nước cho các hệ thống cấp nước nóng; Hệ thống cấp khí sản xuất.