Sách sức bền vật liệu phần 1 Lê Đức Thanh.Tà 2015-03-20

sức bền vật liệu phần 1. Tác giả : Lê Đức Thanh.Tà

 1. kcxdkt
  - Chương 1 : Các khái niệm cơ bản
  - Chương 2 : Lý thuyết nội lực
  - Chương 3 : Kéo nén đúng tâm
  - Chương 4 : Trạng thái ứng suất
  - Chương 5 : Lý thuyết bền
  - Chương 6 : Đặc trưng hình học
  - Chương 7 : Uốn phẳng thanh phẳng
  - Chương 8 : Chuyển vị của dầm chịu uốn
  - Chương 9 : Xoắn thuần túy
  - Chương 10 : Thanh chịu lực phức tạp
  - Chương 11 : Ổn định của thanh thẳng chịu nén đúng tâm
  - Chương 12 : Uốn ngang và uốn dọc đồng thời
  - Chương 13 : Tải trọng động