Sữa Chữa Nhà - những lưu ý khi sữa chữa nhà 2020-03-18

sữa chữa nhà,

 1. đồng xuân ngọc
  - Khi sửa chữa nhà ở cần lưu ý :
  + Xác định rõ kế hoạch.
  + Phong thủy khi sửa chữa nhà .
  + Khi sửa chữa nhà cần lưu ý kết cấu nhà .
  + Dự trù kinh phí .
  + Lựa chọn thiết kế .
  + Chọn nhà thầu xây dựng uy tín .
  + Xin giấy phép xây dựng .
  + Chuẩn bị đủ điều kiện thi công
  + Đảm bảo an toàn vệ sinh,..................
  + Tham khảo thêm sữa chữa nhà Toàn Trí qua đường link:http://suachuanha.vnetmic.vn/sua-chua-nha-nhung-luu-y-khi-sua-chua-nha-o/