NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG 2015-03-20

NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ NHÀ DÂN DỤNG

  1. kcxdkt
    Kiến trúc là môn học vừa mang tính khoa học kỹ thuật vừa mang tính nghệ thuật.Nguyên cứu thiết kế công trình từ đơn lẻ đến quần thể thỏa mãn hai yêu cầu: công năng và thẩm mỹ, ví dụ: nhà ở, trường học, trụ sở cơ quan, cầu ...