Sách Giáo trình môn học kỹ thuật thi công 2015-03-20

Giáo trình môn học kỹ thuật thi công

 1. kcxdkt
  - Giáo trình dành cho chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp
  - Tác giả : Lê Khánh Toàn
  - Tài liệu gồm 2 phần chính :
  1. Công tác thi công đất gồm có VII chương
  2. Công tác bê tông và bê tông cốt thép toàn khối gồm có III chương