Sách Giáo trình Máy xây dựng (Nguyễn Phước Bình) 2015-03-20

Giáo trình Máy xây dựng (Nguyễn Phước Bình)

  1. kcxdkt
    Nguồn : ĐH Bách Khoa Đà Nẵng
    Tác giả : Th.s Nguyễn Phước Bình
    Giáo trình giúp các bạn sinh viên nắm những vấn đề cơn bản về nguyên lý, chi tiết, cấu tạo của máy, trên cơ sở đó nắm vững được nguyên tắc hoạt động phạm vi sử dụng và đặc tính kỹ thuật của từng loại máy thi công cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, thủy lợi và cầu đường.