BẠN BIẾT GÌ VỀ CDP - CUSTOMER DATA PLATFORM? 2020-04-29

BẠN BIẾT GÌ VỀ CDP - CUSTOMER DATA PLATFORM?

 1. SocialLead
  BẠN BIẾT GÌ VỀ CDP - CUSTOMER DATA PLATFORM?

  CDP là viết tắt của từ Customer Data Platform, nghĩa là nền tảng dữ liệu khách hàng. CDP là một hệ thống phần mềm khép kín tạo ra một cơ sở dữ liệu thống nhất, bền vững và có thể được truy cập từ các hệ thống bên ngoài. Dữ liệu của CDP được lấy từ nhiều nguồn, được sàng lọc và kết hợp với nhau để tạo thành một hồ sơ khách hàng.

  Social Lead là một CDP nổi bật hiện nay với hồ sơ khách hàng đa dạng ở 55 lĩnh vực. Dữ liệu của Social Lead được lấy từ nhiều nguồn, đồng thời tập khách hàng cũng được sử dụng cho nhiều kênh marketing như Facebook, Instagram, Tiktok,...
  Social Lead có khả năng đáp ứng vượt trội nhu cầu của các nhà tiếp thị:
  ☑️ Quản lý tiếp thị
  ☑️ Liên tục hệ thống các loại dữ liệu của khách hàng
  ☑️ Định danh nhất liên kết tất cả dữ liệu của khách hàng
  ☑️ Có thể truy cập từ hệ thống bên ngoài
  ☑️ Có cấu trúc hỗ trợ các nhu cầu về quản lý chiến dịch, phân tích tiếp thị và kinh doanh
  -------------------
  Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ chúng tôi để nhận được sự hỗ trợ nhé!
  https://sociallead.net/
  0902 882 355 (Việt Nam)
  +1 949 799-2012 (USA)

  https://www.thuatngumarketing.com/customer-data-platform-v…/?