Resources from kcxdkt

 1. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  8
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 2. kcxdkt

  TCVN 5017-2 : 2010 (ISO 857-2 : 2005) HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 2 2015-03-19

  - PHẦN 2: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN VẢY MỀM, HÀN VẢY CỨNG VÀ CÁC THUẬT NGỮ LIÊN QUAN
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  18
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 3. kcxdkt

  TCVN 5017-1 : 2010 ISO 857-1 : 1998 HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - TỪ VỰNG 2015-03-19

  HÀN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH LIÊN QUAN - TỪ VỰNG - PHẦN 1: CÁC QUÁ TRÌNH HÀN KIM LOẠI
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  14
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 4. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  13
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 5. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  12
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 6. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  15
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 7. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  23
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 8. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  50
  Updated:
  18 Tháng ba 2015
 9. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  9
  Updated:
  11 Tháng ba 2015