Tài nguyên

 1. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  90
  Updated:
  20 Tháng ba 2015
 2. kcxdkt

  TCVN 5568:1991 Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng 2015-03-20

  Điều hợp kích thước mô đun trong xây dựng- Nguyên tắc cơ bản
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  27
  Updated:
  20 Tháng ba 2015
 3. kcxdkt

  TCVN 4318 : 1986 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG 2015-03-20

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – SƯỞI, THÔNG GIÓ – BẢN VẼ THI CÔNG
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  24
  Updated:
  20 Tháng ba 2015
 4. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  22
  Updated:
  20 Tháng ba 2015
 5. kcxdkt

  TCVN 7284-2:2003 Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số v 2015-03-19

  Tài liệu kỹ thuật cho sản phẩm - Chữ viết - Phần 2: Bảng chữ cái La tinh, chữ số và dấu
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  9
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 6. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  20
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 7. kcxdkt

  TCVN 7287 : 2003 Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử 2015-03-19

  TCVN 7287 : 2003 Bản vẽ kỹ thuật - Chú dẫn phần tử
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  16
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 8. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  30
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 9. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  5
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 10. kcxdkt

  tcvn 5570 : 1991 Kí hiệu đ|ờng nét và đ|ờng trục trong bản vẽ 2015-03-19

  Tiêu chuẩn này quy định kí hiệu đối với đường trục trong hình vẽ và các loại đường
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  55
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 11. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  21
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 12. kcxdkt

  TCVN 5040:1990 Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy 2015-03-19

  Thiết bị phòng cháy và chữa cháy. Ký hiệu hình vẽ dùng trên sơ đồ phòng cháy. Yêu cầu kỹ thuật.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  13
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 13. kcxdkt

  TCVN 4615: 1988 KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT VỆ SINH 2015-03-19

  HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG - KÍ HIỆU QUY ƯỚC TRANG THIẾT BỊ KĨ THUẬT VỆ SINH
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  21
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 14. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  43
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 15. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  27
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 16. kcxdkt

  TCVN 4455 : 1987 Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ 2015-03-19

  Quy tắc ghi kích thước, chữ tiêu đề, các yêu cầu kỹ thuật và biểu bảng trên bản vẽ
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  53
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 17. kcxdkt

  TCVN 4036:1985 Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh 2015-03-19

  Hệ thống tài liệu thiết kế xây dựng - Ký hiệu đường ống trên hệ thống kỹ thuật vệ sinh
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  26
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 18. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  10
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 19. kcxdkt

  tcvn 185 : 1986 Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng. 2015-03-19

  Ký hiệu bằng hình vẽ trên sơ đồ điện, thiết bị điện và dây dẫn trên mặt bằng.
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  20
  Updated:
  19 Tháng ba 2015
 20. kcxdkt
  0/5, 0 ratings
  Downloads:
  11
  Updated:
  19 Tháng ba 2015