TCVN 5639:1991 Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong.Nguyên tắc cơ bản

 1. kcxdkt

  kcxdkt Updating ...

  TCVN 5639:1991
  Nghiệm thu thiết bị đã lắp đặt xong.Nguyên tắc cơ bản
  Check and acceptance of equipment after installation - Basic principles
   

  Các file đính kèm:

  Last edited: 24 Tháng ba 2015